Investerer du i den rigtige form for markedsføring?

Loyale og tilfredse kunder...

er din stærkeste markedsføringskanal

Loyale og tilfredse kunder… 

køber for mere, er mere økonomiske at betjene og er den primære kilde til nye kunder…

62% af kunders valg* af leverandør er baseret på egne erfaringer og 18% er baseret på venner og bekendtes anbefalinger. Begge er årsager til valg af leverandør, der kan henvises til kundens faktuelle oplevelse af virksomheden.

En væsentlig andel af de kunder vi taler med bruger hovedparten af deres markedsførings investeringer i jagten på nye kunder. Det gør de ved at annoncere på sociale medier, diverse print medier, deltage på messer og prøve at tiltrække opmærksomhed via AdWords, mv.

Selv for virksomheder der primært er baseret på webshops rejser det et par spørgsmål… 

“Er det den rette prioritering, når 60% – 80 % af investeringerne kun bidrager med 20% af virksomhedens nye kunder og er der en billigere og mere sikker måde at få nye kunder på? “

  • 2 ud af 10 kunder vælger leverandør på baggrund af anbefalinger
  • 6 ud af 10 på grund af egne erfaringer!
Den gode kundeoplevelse giver flere nye kunder end annoncering! 

Kundernes tillid til annoncer viger kraftigt. Tilliden skifter

fra ”Annoncering => Kunde”

til ”Kunde => Kunde”

Virksomheder vurderes i dag på det de gør… ikke på det de siger.

Det betyder at forbrugerne er mere tilbøjelige til at vælge leverandør med udgangspunkt i netværkets anbefalinger og egne erfaringer frem for budskaber i annoncering.

Det er en positiv udvikling!

Når kunder vælger deres leverandør på baggrund af deres netværks og egne oplevelser giver det plads til den virksomhed, der fokuserer på den gode kundeoplevelse og den langvarige relation. Det giver rum for den individuelle personlige oplevelse, faglighed, innovation og individualisme, som kunder dels selv oplever og dels kan anbefale til deres netværk.

Invester i den lange kunderelation og fokuser på kundens livstidsværdi

Investering i den lange kunderelation koster i de fleste tilfælde kun en brøkdel af virksomhedens marketingsbudget. Start på det operationelle plan med at sætte kundefokus op som et dagligt tema hvor kundehændelser drøftes under faste former. Det gør en stor forskel.

Sæt indhentning af information om kundens oplevelse i system. Det giver et kvalificeret grundlag for sine beslutninger frem for mavefornemmelsen.

Sæt rammerne for hvad den gode kundeoplevelser er i jeres virksomhed og engager hele organisationen i processen. Det skaber en kundefokuseret kultur. 

Investering i uddannelse af medarbejdere skaber en kundefokuseret kultur, der kontinuerligt giver et højere udbytte. Kulturen holder længe efter adwords og kampagner på sociale medier er afsluttet!

Start med at teste jeres kundefokus niveau “her”

Her finder du samtidigt tips og tricks til, hvordan du sætter fokus på kundeoplevelsen på det operationelle, taktiske og strategiske niveau, optimere dine marketinginvesteringer… og samtidig spare penge!

God fornøjelse med Ledelsen af Kundeoplevelsen

Skal vi hjælpe dig?

Ring til 70 27 08 00 for en uforpligtende dialog eller skriv til kontakt@novopro.dk

Venlig hilsen

Novopro

*Analyse af 1.022 respondenter (klienter hos dyrlæger) 1. halvår af 2017. 80,5% angiver årsagen til valg af en bestemt leverandør, skyldes kombinationen af egen erfaringer og anbefalinger fra deres venner og bekendte. De resterende 19,5% angiver en kombination af geografi (9,8%), virksomhedens hjemmeside (7,0%), annoncering i lokalaviser, telefonbøger, sociale medier mv. (1,1%) samt øvrige årsager (1,6%) herunder pris (0,3%)

Artikler mv: