eNPS

Engagerede medarbejdere = Glade kunder!

Employee Net Promoter System ( eNPS )

Engagerede medarbejdere skaber bedre resultater

Med Employee Net Promoter System (eNPS) har du muligheden for løbende at få et kvalificeret indblik i den organisatoriske sundhed og engagement på samme måde, som Net Promoter System (NPS) giver indblik i kundeplatformens.

I stedet for, eller som et godt supplement til, den ofte ressourcekrævende årlige medarbejdertilfredsheds-undersøgelse giver eNPS løbende vigtige informationer om “rigets tilstand” og hermed et vigtigt ledelses grundlag for evaluering og evt. nødvendige ændringer. eNPS giver nemt og enkelt indblik og er et godt  grundlag for organisationens udvikling.

Det er de færreste virksomheder, der opnår og fastholder en høj kundeloyalitet uden engagerede medarbejdere. Kendetegn ved engagerede medarbejdere er stolthed og glæde over sit job, de resultater de skaber og den “rejse”, de er en del af. 

Engagerede medarbejder skaber bedre resultater, fordi de giver bedre direkte og inddirekte kundeoplevelser. De bidrager også ofte med nye ideer til udvikling af services, produkter og processer, ligesom de ofte også er kultur fyrtårne, der bærer virksomheden i den ønskede retning. 

Det er en positiv cyklus

Engagementet skaber positiv kreativitet og en bedre kundeoplevelse, der igen skaber tillid, værdi og en god loyalitetsskabende oplevelse for kunden. Loyale kunder køber mere, er kunder i længere tid, henviser venner og kommer med værdifuld feedback, der medfører positiv energi og fastholder eller øger engagementet. 

Det er nemt

eNPS består typisk af 1 spørgsmål samt en mulighed for at skrive en kommentar: 

"På en skala fra 0-10, I hvor høj en grad vil du anbefale virksomheden som arbejdsplads til andre?

"Hvad er den primære årsag til, at du giver den score?"

Ligesom NPS opdeles respondenterne i 3 kategorier:

9 og 10 = Promoters. Glade og loyale medarbejdere. De holder af sit job og af virksomheden. De vil med stor sandsynlighed anbefale virksomheden til deres venner og har ofte stor indflydelse på kundetilfredsheden.
7 og   8 = Passives. Denne medarbejdergrupper er ofte ikke særligt emotionelt engageret.
0 til   6 = Detractors. Er ikke specielt tilfredse med virksomheden og sit job. Der er en risiko for, at de har en negativ indvirkning på kundernes tilfredshed.

Hyppighed

Formålet med eNPS er at sikre et løbende input der kan danne grundlag for udvikling, procesoptimering og coaching. Det er derfor en gode ide at sætte udsendelser af eNPS interviewskemaer i system. Da eNPS er baseret på et eller kun få spørgsmål, er det ikke en tidskrævende proces at sende og udfylde skemaer.

Vi anbefaler en løbende månedlig eller kvartårlig undersøgelse, men det kan tilpasses alt efter lokale forhold, ønsker og processer. 

Systemet giver hurtigt et overblik over den organisatoriske temperatur og kommentarer.

Garanteret anonymitet

For at sikre et ærligt input fra medarbejderne garantere vi for, at alle besvarelser er anonyme.  

Skal vi hjælpe dig?

Ønsker du at høre mere om, hvordan eNPS kan bidrage til at skabe mere engagerede medarbejdere og en bedre kundeoplevelse – så kontakt os på +45 7027 0800 eller skriv til kontakt@novopro.dk