ISO Dyrlægen

Kundetilfredshed

Tilfredshedsundersøgelser

ISO Dyrlægen og Novopro har siden 2015 samarbejdet om undersøgelser af klienters opfattelse af deres dyrlæge

Det har givet en, både bred og dyb, indsigt i klienternes oplevelse af den service, de modtager samt hjulpet de deltagende klinikker med et ufiltreret input på en lang række parameter, som f.eks. service og prisniveau.

Priserne for tilfredshedsundersøgelserne er bevidst sat meget lavt for, at få deltagelse af så mange klinikker som muligt og dermed et bredt datagrundlag der kommer branchen til gode.

Se f.eks. dyrlægernes loyalitetsindex her

Ønsker du at vide mere om klienttilfredsheds- og loyalitetsmålinger?

Kontakt Novopro på:

T: 70 27 08 00

M: mk@novopro.dk 

Den "store" tilfredshedsundersøgelse

Kr. 1.950

Undersøgelsen er målrettet de klinikker, der ønsker at følge egen udvikling på en lang række områder (ca. 40 spørgsmål). Undersøgelsen har med kun få ændringer kørt siden 2012 og giver klinikken en god mulighed for dels at bench marke sig selv på en lang række kontaktpunkter og dels at bench marke egen klinik med et repræsentativt udsnit af branchen (+ 50 klinikker).

Det er muligt at udvide undersøgelsen med 2 til 3 ekstra spørgsmål.

———————–

Prisen for undersøgelsen reduceres til kr. 1.200 hvis undersøgelsen kombineres med “Ledelsen af Kundeoplevelsen” & Net Promoter System.

Alle priser er eksl. moms.

Den Fleksible Tilfredshedsundersøgelse

Kr. 2.850

Den fleksible tilfredshedsesanalyse er udviklet til de klinikker, der har fokus på at deres klienter skal have en kort undersøgelse ( ca. 20 spørgsmål) og samtidig ønsker muligheden for at kunne indsætte 2 til 3 individuelle lokale spørgsmål.

Spørgerammen har især fokus på Modtagelsen, Adgang til en tid der passer, Kvaliteten af behandlingen, Den oplevede interesse i at løse et problem, Pris, Net Promotor Score, mv.

———————–

Prisen for undersøgelsen reduceres til kr. 2.100 hvis undersøgelsen kombineres med “Ledelsen af Kundeoplevelsen” & Net Promoter System.

Ledelsen af kundeoplevelsen & Net Promoter System (NPS)

Kr. 750 pr. mdr.

Løbende måling, der hjælper klinikker med at sætte kundefokus og serviceniveau på dagsordenen, minimere klientafgang, hæve engagement mv. uden, at det tager tid i en travl hverdag.

Undersøgelsen er baseret på Annecto Survey System, der giver et kontinuerligt indblik i klinikkens serviceniveau via automatisk opsamling af kundernes vurdering og kommentarer, der præsenteres på klinikkens eget Dash Board.

Mulighed for at bestemme karensperiode og accept for brug af kundekommentar på egne Sociale Medier. Systemet sender en ”alarm”, når en klient giver en illoyal score.

Læs mere om Annecto Survey System her eller tjek evt. hvor struktureret klinikkens arbejde med klientfokus er her.

Du kan læse mere om Dyrlægernes Loyalitetsindex her: 

ISO Dyrlægen og

Tilfredshedsundersøgelser

Der foretages på praksisniveau minimum én årlig klienttilfredshedsundersøgelse, der fører til
fokusområder, som omsættes til årlige kvalitetsmål efter SMART-modellen – eksempelvis nedsættelse af ventetid, optimal modtagelse, optimal hjemsendelse – alt afhængig af feedback fra lokale kunder i undersøgelsen.

Minimum én gang i den 3-årige certifikatperiode skal den fælles tilfredshedsanalyse (v/Novopro) gennemføres.

Fra efteråret 2017 er der åbnet for mulighed for at kunne vælge mellem flere udgaver af tilfredshedsundersøgelsen. Det er derfor nu muligt at vælge mellem de 3 ovenstående varianter, så det sikres, at den årlige tilfredsundersøgelsen giver både mening og værdi.