Kurser og test

Kompetencer + Engagement = Udvikling

Til dig der ønsker at arbejde struktureret med ledelse af kundeoplevelsen som en del af virksomhedsstrategien, udbyder Novopro en række kurser og værktøjer, der hjælper til, at strategien målbart bliver ført ud i livet.

Vi bistår med rådgivning og uddannelse fra idefasen til den endelige eksekvering. Et væsentligt element på “rejsen” er kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Vi har i den forbindelse udarbejdet en speciel række kursustilbud, der understøtter dit videre arbejde med ledelse, virksomhedskultur, kundetilfredshed- & loyalitet.

Hjerne – Hjerte – Hånd

Synonymer for at forstå, have sympati for og at kunne eksekvere. Det er samtidig det gennemgående tema for vores kurser.

Teori og sympati er godt, men vi lægger vægt på, at den tilegnede viden skal ud og arbejde i virksomheden. 
Vi stiller krav om, at vores kurser er baseret på anerkendte værktøjer og metoder med en høj sikkerhed for, at de gør en forskel.

Nedenfor kan du læse mere om vores kurser. Ønsker du yderligere information, finder du vores kontaktinformationer nederst.

God fornøjelse!

Kurser

Kompetencer + Engagement = Udvikling

Kursus: Kom godt i gang med Annecto

Få det bedste ud af dine kunderelationer

Kurset er for dig, der ønsker, at sætte dine kunder i centrum og kan se fordelen ved, at benytte kundernes egen ufiltrerede feedback som input!

Kurset tager udgangspunkt i Annecto, Net Promoter System samt en række gennemtestede værktøjer.

Vi kalder det Ledelsen af kundeoplevelsen”.  

Kurset giver dig viden om, hvordan virksomhedens NPS niveau kan sættes i system og bidrager med indpiration og værktøjer til at flytte virksomheden op på næste niveau.

Dit udgangspunkt:

Du ønsker, at sætte kunden i centrum og ønsker bl.a. at gøre det med udgangspunkt i kundens egen ufiltrerede feedback. Du ønsker måske inspiration og viden om, hvordan en enkel gennemtestede metode kan skaber værdi fra dag 1 uden, at det går ud over hverdagens produktion.

Fra Net Promoter Score til Net Promoter System!

Målet med kurset er at hjælpe dig og din virksomhed i gang med at Annecto & Net Promoter System(NPS) som metode på det operationelle plan.

Kurset er et godt udgangspunkt, hvis du ønsker at gå fra viden om hvilken NPS score I har, til hvordan I kan bruge den indsigt konstruktivt.

Indhold

Kurset vil bringe din og virksomhedens arbejde med Net Promoter Score op på næste niveau!

Gennem undervisning, øvelser og med udgangspunkt i din virksomhed, sætter vi NPS op på et operationelt niveau, der giver dig en række værktøjer, der synliggøre virksomhedens resultater inden for f.eks. økonomisk udvikling pr. kunde, “Share og Pocket”, minimering af kundeafgang mv.. Hertil vil du få indsigt i en række konkrete metoder og roller, der skaber udvikling i relation til dine kunder. 

En del af tiden er allokeret til praktiske øvelser og træning

Tid og sted:

Tid: 3 moduler fordelt over en periode der er tilpasset din hverdag. Der er en række mindre øvelser mellem modulerne.
Sted: Kurset er målrettet den enkelte organisation og afholdes i virksomheden efter aftale.

Opstart – Virksomhedsledelsen – ca. 2 timer
 • Ledersparring – Fastsættelse af NPS mål samt identificering af problemområder
 • Hvordan skal vi læse vores data
 • NPS sat i system – Den kundeloyalitetsansvarlige
 • Kommunikation og bistand i forbindelse med implementering i organisationen
“Gå hjem møde” – Medarbejderne – 1 til 2 timers
 • Hvad er Net Promotor System (NPS)
 • Nøgletal
 • Hvad kendetegner dagens forbruger – Forventninger og adfærd
 • Kundetyper – Hvorfor er de forskellige? 
 • Den kundeloyalitetsansvarlige – oplæg til rolle og ansvar
Opfølgning – Virksomhedsledelsen – ca. 2 timer
 • Opfølg på udvikling og nøgletal
 • Fastsættelse af nye fokusområder og nøgletal

 

Kursus: Næste trin med Annecto og NPS

Sådan kommer du videre med Annecto, NPS og din ledelse af kundernes oplevelse.

Kursus for dig der ønsker, at træde et trin op for at opnå endnu bedre resultater af arbejdet med virksomhedens kundeplatform. Du har allerede sat kundeloyalitet på dagsordnen og arbejdet med Net Promoter System (NPS) og Ledelsen af Kundeopledelsen er godt begyndt. 

Kurset giver dig viden om, hvordan du sætter link mellem arbejdet med kundernes loyalitet og virksomhedens økonomiske resultater. Kurset giver dig også en række modeller for struktureret tilbagemeldinger til kunder, medarbejdere og ledelse, samt hvordan du optimerer din markedsføring over for de forskellige kundetyper. Kurset indeholder desuden en række metoder til hvordan man, organisatorisk skaber et øget engagement og styrker fokus på kundens oplevelse.

Dit udgangspunkt:

Klinikken har sat kundeloyalitet på dagsordnen og måler og følger struktureret op på kundernes oplevelse og ønsker, at optimerer sine kunderelationer.

Tid og sted:

Tid: 2 moduler af 3 timer fordelt over en periode der er tilpasset din hverdag. Der er en række mindre øvelser og læsestof mellem modulerne.
Sted: Kurset er målrettet den enkelte organisation og afholdes enten i virksomheden eller hos Novopro efter aftale.

Øget kundeloyalitet = Sundere virksomhed

Målet med kurset er at bringe arbejdet med virksomhedens kundeplatformen op på næste niveau og kæde resultaterne af kundernes loyalitet til virksomhedens økonomiske resultater sammen. Kurset vil desuden komme ind på metoder, der styrker den organisatoriske fokus på kundernes oplevelse. Kurset sætter dig i stand til at arbejde videre med kundeloyalitet på egen hånd.

Vi arbejder videre med udgangspunkt i DIN virksomhed og jeres hverdag. 

Indhold

Kurset vil hjælpe dig til at påvise en økonomisk sammenhæng mellem kundernes loyalitet og virksomhedens nøgletal!

Gennem undervisning, øvelser og med udgangspunkt i din virksomhed, arbejder vi med en række nøgletal med relation til virksomhedens resultater og kundernes loyalitet, samt synliggøre metoder til tilbagemelding til virksomhedens interessenter herunder, kunder, medarbejdere og ledelse. Kurset indeholder desuden en række vejledninger til en øget medarbejderengagement og fokus på kundens oplevelse. 

Kurset er baseret på NPS metodeapparat, gennemtestede værktøjer og best practice fra ledelsesverdenen, og vil give dig en række værktøjer, der hjælper dig i rollen som operationel leder af kundeoplevelsen.
En del af tiden er allokeret til praktiske øvelser og træning. Desuden vil der være en række mindre opgaver mellem modulerne.

Kundeoplevelsen som Kultur

Kursus: Sæt dagsordenen for virksomhedens kultur

Lederens værktøjskasse

Virksomhedens kultur er det organisatoriske bindemiddel, der får virksomheden til at hænge sammen. Kulturen er kombinationen af de formelle og især uformelle regler, normer og vilkår for sameksistens. Når kulturen er forskellig fra virksomhed til virksomhed, skyldes det især den enkelte leders bevidste eller ubevidste kompetencer og fokus på at sætte dagsordenen og grundlaget for “stammens” kultur.

Dit udgangspunkt:

Leder med personaleansvar, der ønsker at arbejde målrettet med virksomhedens kultur, eller evt. leder, der oplever kulturelle organisatoriske udfordringer og ønsker at flytte det organisatoriske niveau.

Tid og sted:

Tid: 5 timer
Sted: Kurset er målrettet den enkelte organisation og afholdes enten i virksomheden eller hos Novopro efter aftale

Det bevidste lederskab

Målet på kurset er at give dig værktøjer til at skabe en høj grad af organisatorisk jobmodenhed og engagement. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og din foretrukne lederstil/-stile. Du vil få en øget personlig gennemslagskraft i relation til dine medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

Indhold

Kærneværdier og den ædle sag

For dig, der ønsker at styrke og styre udviklingen af virksomhedens kultur.
Kurset giver dig viden om og værktøjer til at håndtere de mekanismer, der skaber og fastholder en stærk virksomhedskultur.

Når du ønsker at ændre organisationens holdninger fra en “Det har vi prøvet” til en “Vi gør det” kultur.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i 5 forskellige virksomhedskulturer, der er karakteriseret ved forskellige grader af organisatorisk og kulturel modenhed. Vi går i dybden med synlige kendetegn og metoder til at “flytte” stammens medlemmer mod en fælles, ædel sag.

Den loyale kunde som type

Kursus: Viden om forskellige kundetyper og deres præferencer

Lederens værktøjskasse

Du får viden og indsigt om de loyalitetsskabende faktorer, der spiller ind i relationen mellem dine kunder og dig.

Dit udgangspunkt:

Du har hyppig kundekontakt og ønsker at dygtiggøre dig og/eller dit team i rådgivningsfasen.

Tid og sted:

Tid: 3 timer
Sted: Kurset afholdes som firmakursus eller hos Novopro efter aftale

Kommunikation og typer

Mange faktorer spiller ind, når kunden træffer sin beslutning – faglighed og kompetencer, relation og bekvemmelighed, troværdighed og pris m.v.

Hvor pris kan fylde meget i dialog og bevidsthed, er prisen ofte ikke den afgørende faktor, når beslutningen træffes og grundlaget for den loyale kunderelation skabes.

Vi er alle forskellige, hvilket kan give udfordringer, når vi som rådgivere skal finde en god måde at kommunikere vores budskaber og hjælpe kunden til at træffe sin beslutning.
Vores måder at opfatte og beslutte på, både kundens og vores som rådgiver, fylder rigtig meget i rådgivningsfasen.

Kurset giver dig viden og værktøjer til at identificere og målrette kommunikation alt efter kundens type. Det giver gladere kunder og bedre resultater.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i C.G. Jungs veldokumenterede arbejde med psykoanalysen.

På kurset identificerer vi dine præferencer, og du vil få en række værktøjer til, hvordan du kan spotte kundens type, og hvordan du bedst møder kundens præferencer.

Teams og Individualister

MBTI - Myers-Briggs Type Indicator

Kursus: Fra gruppe til team

Lederens værktøjskasse

Du får viden og indsigt om de loyalitetsskabende faktorer, der spiller ind i relationen mellem dine kunder og dig.

Dit udgangspunkt:

Du har ledelsesansvaret for en gruppe medarbejdere og ønsker at realisere et uforløst potentiale

Tid og sted:

Tid: 3 timer
Sted: Kurset afholdes som firmakursus efter aftale

Styrken ved teams

Forskellen på at arbejde i en gruppe og et team er, at teamets nettoudbytte er større, end hvad enkeltindivider i en gruppe kan præstere.
Grundlaget for at arbejde med teams er en kombination af en række faktorer, som f.eks. en fælles sag, tillid, indsigt og respekt for og lyst til at bruge teamets forskelligheder.

Indhold

Afklaring af teammedlemmernes og teamets psykologiske profil.
Identificering af teamets styrker og blinde punkter.
En række tests og øvelser, der viser udbyttet ved at 2 + 2 kan give = 5
Kurset giver på samme tid indsigt i egen type og viden om andres præferencer. Det medvirker til at skabe grundlag for forståelse – og at se mulighederne i forskellighed.

Kompetencer + Engagement = Udvikling

Tests

MBTI

Myers-Briggs Type Indicator®

Fundamentet for en dyb forståelse af personlig motivation og gruppeinteraktioner

Identifikation af både personlig og teamets styrker samt hvordan disse kan udnyttes

MBTI er en virkningsfuld og alsidig personlighedstest, der giver fundamentet for en dyb forståelse af personlig motivation og gruppeinteraktioner. Den kan anvendes til mange forskellige personlige og erhvervsmæssige formål, og resultatet kan benyttes igen og igen, efterhånden som der opstår nye udfordringer. MBTI-testenes skalérbarhed og relevans for alle niveauer i organisationen sikrer et stort udbytte af investeringen på grund af de mange kvalitetssikrede indsigter, der opnås med et enkelt spørgeskema.

Dit udgangspunkt:

Du ønsker at få afdækket din personlighedstypes styrker, blinde punkter og præferencer. 
Er meget velegnet som støtte til udvikling af og arbejdet i teams.

Tid og sted:

Tid:

Enkeltpersoner – Udfyldelse af spørgeskema og ca. 1 times personlig tilbagemelding.
Teams – Udfyldelse af spørgeskema og 5 timers tilbagemelding i plenum.

Lidt om MBTI

I MBTI ser man på personlighedstypen baseret på fire fundamentale dimensioner af individuelle forskelle, så der dannes 16 profiler af personlighedstype:

Ekstraversion (E) – Introversion (I)

Hvor du foretrækker at samle energi eller fokusere din energi

Sansning (S) – iNtuition (N)

Hvordan du opfatter din omverden. Den slags informationer, du foretrækker at indsamle og sætte din lid til

Tænkning (T) – Følen (F)

Den proces, du foretrækker at bruge, hvad du lægger vægt på, når du skal træffe beslutninger

Judging (J)(vurdering) – Perception (P) (opfattelse)

Hvordan du foretrækker at håndtere verden omkring dig

Det færdige resultat udgør rammerne for håndtering af et væld af udfordringer, og kan bruges i både arbejdsmæssigt og privat øjemed. Resultatet giver brugerne en selvindsigt, de har glæde af resten af livet som et væsentligt input i en forsat udviklingsrejse.

Værktøjet er baseret på C.G. Jungs forskning i psykoanalysen.

Copyright OPP & Myers-Briggs Type Indicator®

Indhold

Afklaring af teammedlemmernes og teamets psykologiske profil
Identificering af teamets styrker og blinde punkter
En række tests og øvelser, der viser udbyttet ved, at 2 + 2 kan give = 5
Kurset giver på samme tid indsigt i egen type og viden om andres præferencer. Det medvirker til at skabe grundlag for forståelse og at se mulighederne i forskellighed

Det kan vi hjælpe dig med:

 • Organisationsudvikling
 • Operationel implementering af processer og metoder
 • Præsentation, information og uddannelse af medarbejdere
 • Iværksættelse, drift og opfølgning

Kontakt os

For nærmere information, kontakt os på:

E-mail:   info@novopro.dk

Telefon: +45 7027 0800