For dyrlæger

Smådyr - Hest
Dyrlægernes Loyalitets Indeks - NPS

Novopro måler løbende dyrlægers kunders vilje til at anbefale klinikken/dyrehospitalet til deres bekendte…
 
Du finder indekset her

Tilfredshedsanalyse

ISO Dyrlægen

Tilfredshedsanalyse

ISO Dyrlægen og Novopro har indgået et samarbejde om at gennemføre kundeanalyser

Fordele og udbytte for klinik-/hospitalsejere er mange…

 • Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem ISO Dyrlægen, ledende dyrlæger, en lang række interviews med kunder og Novopro.

 • Analysen er gennemtestet siden 2012 med et stort antal klinikker samt mange tusinde respondenter.

 • Vigtigst er, at analysefasen ikke tager tid fra den daglige produktion. I kan fortsat fokusere på det, I er bedst til: at behandle kunder og patienter.

 • Analysen giver indblik i de områder, hvor klinikken/hospitalet lever op til kundernes/klienternes forventninger, og giver samtidig et kvalificeret beslutningsgrundlag for kommende forbedringer og kvalitetsmål. Har du ønsker om at tilføre lokale spørgsmål, kan det ske efter aftale.

 • Helt lokalt giver rapporten et godt overblik over, hvor klinikken/hospitalet står i forhold til den samlede branche, samt en lang række analyseområder.

 • Net Promoter Score (NPS) segmentering af klienter i Promotors, Passives og Detractors. 

 • Information om kundetypernes livstidsværdi, der for en gennemsnitlig dyreklinik ligger mellem minus kr. 25.000 og plus kr. 65.000
   

Aftalen er gældende for alle dyrlæger under SvHKS, ikke kun medlemmer af ISO Dyrlægen.

For bestilling af tilfredshedsanalyse eller hvis du har spørgsmål – kontakt Novopro her

Kundeloyalitet & den 2. diagnose

Sæt den løbende loyalitetsmåling i system

Loyalitesmåling - NPS

Fagligheden fylder meget, men der er andre faktorer, der spiller en lige så afgørende rolle for kundens valg af dyrlæge.

Vi kalder det strukturerede arbejde med disse faktorer for “Den 2. diagnose”

Specielt for dyreklinikker og dyrehospitaler (smådyr) viser vores analyser, at hver 5. kunde (19,1%) har skiftet dyrlæge inden for de sidste 12 måneder.
En god kundeloyalitetsstrategi vil dels kunne minimere denne afgang, og dels tiltrække en andel af de 19,1%, der skifter til en ny dyrlæge.

Fagligheden er selvfølgelig vigtig, men i de fleste tilfælde opfatter kunden dette som en forudsætning. Punkter som “Dyrlægens interesse i at løse problemet” og “Dyrlægens forståelse af årsagen til din henvendelse” fylder ofte mere i kundens bevidsthed.

Med løbende loyalitetsalarm modtager klinikken/dyrehospitalet løbende information om kundernes vilje til at ville anbefale dem til deres netværk og årsagen til deres synspunkter. I modtager kundens score og kommentarer løbende eller samlet efter ønske.

At modtage kundernes kommentarer straks giver jer mulighed for at reagere øjeblikkeligt, hvis en kunde har haft en dårlig oplevelse. Forskellen i dyrlægers kunders livstidsværdi ligger gennemsnitligt mellem minus kr. 25.000 og plus kr. 65.000. Der er derfor god økonomi i at afklare misforståelser og behandle eventuelle indvendinger hurtigt.

Aftalen er gældende for alle dyrlæger under SvHKS, og ikke kun medlemmer af ISO Dyrlægen.

Ønsker du at vide mere om Net Promotor System kan du læse mere “her”

Kontakt Novopro såfremt du har spørgsmål.

KURSUS - Kunden som type

Forskellige kundetyper og deres præferencer

Kursus:

Selvfølgelig er den oplevede kvalitet hos dyrlægen det altoverskyggende punkt, eller er den?

Tusindvis af kundebesvarelser viser, at der er andre parametre, der er lige så vigtige… hvis ikke vigtigere!

Forskellige kundetyper og deres præferencer

Dit udgangspunkt:

Du har et ønske om at klæde organisationen på til at sætte kundeloyalitet på dagsordenen. Måske er medarbejderne allerede rigtig gode til kundekontakten og vil med indsigt i kundetyper kunne komme op på et endnu højere niveau.

Tid og sted:

Tid: 5 timer
Sted: Kurset afholdes som firmakursus eller hos Novopro efter aftale

Dyrlægens kunder...

Specielt for dyrlægers patienter er, at der følger et menneske med.

Vores analyser og arbejde med kundeloyalitet gennem en årrække viser med al tydelighed, at de behandlere der også stiller en “diagnose” for, hvem kunden er og arbejder på at give den individuelle kundeoplevelse, oplever en højere kundeloyalitet.

Både kundens måde at opfatte og beslutte på – samt vores rolle som rådgiver – fylder rigtig meget i rådgivningsfasen. Kurset giver dig viden og værktøjer til at identificere og målrette kommunikation alt efter kundens type. Det giver gladere kunder og bedre resultater.
Det medvirker til at skabe grundlag for forståelse og at se mulighederne i forskellighed.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i C.G. Jungs veldokumenterede arbejde med psykoanalysen samt nutidens udvikling inden for forbrugeradfærd.

På kurset arbejder vi med de sidste nye kundeloyalitetsværktøjer samt en række forskellige menneskelige præferencer, der har indflydelse på kundens oplevelse. Værktøjet giver klinikken/hospitalet et fælles grundlag og sprog, der medvirker til at optimere kundernes loyalitet.

Det kan vi hjælpe dig med:

 • Gennemføre en godkendt tilfredshedsanalyse, der giver dig mulighed for at sammenligne din virksomhed med en løbende opdateret branchenorm.
 • Implementerer Net Promoter System på din klinik/dit dyrehospital.
 • Løbende målinger og rapportering.
 • Udarbejdelse af strategi for kundeoplevelsen og opsætning af kundefokusmål.
 • Operationel implementering af processer, beregning af kunders livstidsværdi.
 • Præsentation, information og uddannelse af medarbejdere.

Kontakt os

For nærmere information, kontakt os på:

E-mail:   info@novopro.dk

Telefon: +45 7027 0800